نحوه دریافت سند روستایی ✅+ هزینه سند زدن 💵+ مراحل ♻️

آیا نحوه دریافت سند روستایی را می دانید؟ در روستاهای مازندران مانند روستای مزگاه، املاک اغلب به صورت قولنامه‌ای و بدون سند رسمی معامله می‌شوند با این حال، توصیه می‌شود که مالکین برای املاک خود سند رسمی تهیه کنند تا اعتبار و ارزش ملکشان افزایش یابد. یکی از پرسش‌هایی که برای اکثر مالکان روستایی ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)