سند تک برگ | مراحل گرفتن سند تک برگ

سند تک برگ یکی از اسناد ملکی است که مالکیت یک ملک را تأیید می‌کند و در یک برگ تک جلد ثبت می‌شود. این سند به نام فرد مالک آن ملک صادر می‌شود و شامل اطلاعات مختلفی نظیر نام و نام خانوادگی مالک، شماره شناسنامه یا کد ملی، مشخصات ملک (مثل آدرس و مساحت) ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)